Asociación Paz Tagore y Círculo Poético Ourensán.

161 Aniversario do nacemento de Tagore, Recital de Poesía.

Multimedia

161 Aniversario do nacemento de Tagore, Recital de Poesía.
161 Aniversario do nacemento de Tagore, Recital de Poesía.