Casa de Marino Rigon en Mongla, Bengladesh
Casa de Marino Rigon en Mongla, Bengladesh

Qué facemos

TRABALLAMOS NOS PROXECTOS JOSÉ PAZ

Casa de Marino Rigon en Mongla, Bengladesh
Casa de Marino Rigon en Mongla, Bengladesh
Qué facemos
Qué facemos
  • Custodiar, difundir, divulgar o legado cultural de José Paz Rodríguez nomeadamente polo que atinxe ao fondo documental e bibliográfico R. Tagore
  • Realizar, dar continuidade e divulgar as actividades social e educativas da Casa Galicia realizadas en Santiniketan, Bengala, India, ampliable a outras zonas.
  • Defensa de Natureza, na liña que o Facía R. Tagore.
  • Utilización do idioma galego reíntegrado e tamén das variantes portuguesa e brasileira nas publicacións e actividades realizadas no ámbito da comunidade Galega, utilización do Castelan, Catalan e Euskera no seu caso cando as actividades se realizaren nos territorios correspondentes.
  • Potenciar o desenvolvemento dos valores de igualdade entre os sexos, a defensa da xustiza social e o respecto ás diferentes culturas.